Obwieszczenie o sprzedaży ruchomości

Stosownie do treści art. 866 1 k.p.c Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mariusz Gacki, Kancelaria Komornicza nr V w Warszawie informuje o możliwości nabycia zajętych ruchomości dłużnika stanowiących:

  • wódka Starka 18 (40%, 700ml): 474 sztuk - za cenę 98,40 zł brutto za sztukę
  • wódka Starka 21 (40%, 700ml): 1340 sztuk - za cenę 135,30 zł brutto za sztukę
  • wódka Starka 25 (40%, 700ml): 1776 sztuk - za cenę 172,20 zł brutto za sztukę
  • wódka Starka 30 (40%, 700ml): 798 sztuk - za cenę 209,10 zł brutto za sztukę
  • wódka Starka 35 (40%, 700ml): 936 sztuk - za cenę 246,00 zł brutto za sztukę

Sprzedaż w/w ruchomości może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie.

Osoby zainteresowane nabyciem w/w ruchomości powinny skontaktować się z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mariuszem Gackim ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa, tel. 22 612 64 19.

Uwaga: Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535) wystawia faktury VAT.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki

Pouczenie:
Zgodnie z art. 866 1 k.p.c zajęte ruchomości, których sprzedaż wymaga zezwolenia, komornik sprzeda za pośrednictwem przedsiębiorstwa posiadającego takie zezwolenie albo sprzeda je temu przedsiębiorstwu. Do wyceny ruchomości przepis art. 865 stosuje się odpowiednio.