Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mariusz Gacki może prowadzić postępowania egzekucyjne oraz inne czynności wchodzące w zakres jego obowiązków na terenie całego kraju, w oparciu o złożone przez wierzyciela oświadczenie o wyborze komornika. W tym celu wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści:

"Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".

Zgodnie z przepisami prowadzenie egzekucji z nieruchomości jest ograniczone wyłącznie do obszaru rewiru komornika. Komornik Sądowy Mariusz Gacki jest właściwy wyłącznie do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych w następujących dzielnicach Warszawy:

  • Praga Południe
  • Wawer
  • Rembertów
  • Wesoła