Ważny komunikat

KOMUNIKAT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mariusz Gacki informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 81/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 15 maja 2020 roku przyjęcia interesantów w kancelarii komorniczej w okresie od 18 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku zostają ograniczone do:

  • stron i uczestników postępowań egzekucyjnych oraz ich pełnomocników, wezwanych na dany dzień do osobistego stawiennictwa
  • osób przybyłych do kancelarii w celu złożenia pisma lub wniosku
  • stron i uczestników postępowań egzekucyjnych oraz ich pełnomocników wnioskujących o dokonanie wglądu do akt egzekucyjnych w sprawach, w których biegnie termin do wniesienia skargi na czynności komornika.

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 612 64 19 lub mailowy pod adresem: kancelaria@komornikwawer.pl

Komornik Sądowy

Mariusz Gacki