Podstawa wszczęcia egzekucji:

Podstawą wszczęcia egzekucji jest wniosek egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy. Jeżeli osobą uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych jest małoletni, w klauzuli wykonalności Sąd zobowiązany jest wskazać numer PESEL małoletniego wierzyciela oraz dłużnika. Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym nie ma obowiązku wskazywania sposobów egzekucji, w takim przypadku komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne ze wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek egzekucyjny nie podlega opłacie, a koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym pokrywa dłużnik.

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych

Właściwość:

Egzekucja alimentów przez Komornika w Warszawie Mariusza Gackiego możliwa jest, w przypadku gdy miejsce zamieszkania dłużnika znajduje się w następujących dzielnicach Warszawy: Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz, Wola, Śródmieście, Ochota, Bielany, Bemowo, Ursus, Włochy, Ursynów, Wilanów, Wawer, Wesoła, Rembertów, Targówek oraz Białołęka, jak i również w miejscowościach, które są położone we właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, Sądu Rejonowego w Piasecznie, Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Rejonowego w Legionowie, Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Sądu Rejonowego w Otwocku oraz Sądu Rejonowego w Wołominie.

W przypadku, w którym dłużnik zamieszkuje poza właściwością Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, jeżeli zamieszkuje dzielnice Warszawy: Praga Południe, Wawer, Wawer lub Rembertów. 

W przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych Komornik w Warszawie Mariusz Gacki:

  • nie rzadziej niż raz na pół roku przeprowadza dochodzenie celem ustalenia majątku dłużnika, w tym kieruje zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, systemu Ognivo celem ustalenia majątku dłużnika.
  • kieruje zapytania do Policji celem ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania oraz pracy dłużnika
  • kieruje zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji po spełnieniu ustawowych przesłanek.

Wierzycielowi po spełnieniu ustawowych przesłanek, przysługuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego w sytuacji, w której egzekucja okazuje się bezskuteczna.