Komornik Warszawa

Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego Mariusza Gackiego w Warszawie

Kancelaria komornicza zlokalizowana jest w Warszawie w dzielnicy Wawer. Na podstawie oświadczenia wierzyciela o wyborze komornika postępowania egzekucyjne oraz postępowania zabezpieczające prowadzimy na obszarze właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie (obszar apelacji warszawskiej). Dokładne informacje o zakresie terytorialnym działania kancelarii znajdą Państwo w zakładce obszar działania. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości oraz sprawy, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W tym przypadku prowadzimy egzekucję z nieruchomości położonych na terenie rewiru komorniczego obejmującego warszawskie dzielnice Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła.

Przy wykonywaniu obowiązków zwracamy szczególną uwagę na staranne i szybkie podejmowanie czynności w celu skutecznego prowadzenia egzekucji. Korzystamy z wielu systemów informatycznych usprawniających pracę w kancelarii, przy pomocy których nawet w kilka minut po wszczęciu postępowania możemy ustalić składniki majątku dłużnika (np. Ognivo, CEPIK, PUE ZUS).

Ważnym elementem każdego postępowania egzekucyjnego jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem, dlatego też dużą wagę przykładamy do prowadzenia czynności egzekucyjnych bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika.

Istotną kwestią w prowadzeniu każdej sprawy jest współpraca z wierzycielem oraz udzielanie bieżących informacji o stanie postępowania. Dzięki temu wierzyciel zyskuje możliwość składania stosownych wniosków w toku postępowania oraz podejmowania czynności niemieszczących się w zakresie uprawnień komornika. W naszej kancelarii posiadamy systemy informatyczne pozwalające na zapoznanie się z aktualnym stanem sprawy bez konieczności wymiany korespondencji lub kontaktu telefonicznego.